Show simple item record

Raspberry PI HQ camera for photogrammetrydc.contributor.advisorVyskočil Zdeněk
dc.contributor.authorSára Andršová
dc.date.accessioned2022-06-23T22:53:19Z
dc.date.available2022-06-23T22:53:19Z
dc.date.issued2022-06-23
dc.identifierKOS-1085118997405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102938
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sestavením nového experimentálního zařízení a jeho využitím ve fotogrammetrii z hlediska přesnosti a kvality výstupu. V první části práce lze najít stručný popis fotogrammetrie v dnešním i historickém kontextu. V další části je popsán postup kalibrace kamery pomocí vlícovacích bodů a šachovnice. Následuje tvorba 3D modelu malého objektu pomocí jedné z kamer přístroje a porovnání téhož modelu vytvořeného kamerou mobilního telefonu. V samotném závěru je porovnána přesnost geodetického zaměření a fotogrammetrického vyhodnocení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the assembly of new experimental equipment and its use in photogrammetry in terms of accuracy and quality of output. In the first part of the work you can find a brief description of photogrammetry in today's and historical context. The next section describes the procedure of camera calibration using control points (coded targets) and a chessboard. This is followed by the creation of a 3D model of a small object using one of the cameras of the device and a comparison of the model created by a mobile phone camera. In the end, the accuracy of geodetic survey and photogrammetric evaluation is compared.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D modelcze
dc.subjectfotogrammetriecze
dc.subjectkamera Raspberry Pi HQcze
dc.subjectAgisoft Metashape Procze
dc.subjectkalibracecze
dc.subject3D modeleng
dc.subjectphotogrammetryeng
dc.subjectcamera Raspberry Pi HQeng
dc.subjectAgisoft Metashape Proeng
dc.subjectcalibrationeng
dc.titleKamera Raspberry PI HQ pro fotogrammetriicze
dc.titleRaspberry PI HQ camera for photogrammetryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHodač Jindřich
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record