Show simple item record

Evaluation and innovative adjustement of the First Military Survey mapsdc.contributor.advisorJanata Tomáš
dc.contributor.authorMonika Křížová
dc.date.accessioned2022-06-22T22:56:28Z
dc.date.available2022-06-22T22:56:28Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1198095064305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102823
dc.description.abstractDiplomová práce se skládá ze dvou částí. V první části se zabývá vyrovnáním map prvního vojenského mapování metodou thin plate spline. V práci je popsán postup, jímž byla vytvořena bezešvá mapová vrstva z naskenovaných mapových listů a teoretický základ, jenž byl pro její vytvoření aplikován. Druhá část práce zahrnuje statistické zhodnocení tří již vyrovnaných bezešvých mapových vrstev vytvořených z mapových listů prvního vojenského mapování, hodnoceny byly mapové vrstvy na serveru Mapire.eu, VÚGTK a mapová vrstva vytvořená na Katedře geomatiky ČVUT.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with adjusting First Military Survey maps using the thin plate spline method and describes the theoretical background and process used for adjustment the First Military Survey maps. The second part of the thesis deals with the statistical evaluation of the First Military Maps mosaic made by Mapire.eu, VÚGTK, and the Department of geomatics CTU.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectthin plate splinecze
dc.subjectprvní vojenské mapovánícze
dc.subjectstaré mapycze
dc.subjectgeoreferencovánícze
dc.subjectmatlabcze
dc.subjectthin plate splineeng
dc.subjectfirst millitary mappingeng
dc.subjectold mapseng
dc.subjectgeoreferencingeng
dc.subjectmatlabeng
dc.titleZhodnocení a inovativní vyrovnání map prvního vojenského mapovánícze
dc.titleEvaluation and innovative adjustement of the First Military Survey mapseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTřasák Pavel
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record