Show simple item record

High School of Applied Arts, Karlovy Varydc.contributor.advisorJiránek Martin
dc.contributor.authorVáclav Větrovský
dc.date.accessioned2022-06-22T22:54:16Z
dc.date.available2022-06-22T22:54:16Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-981029333405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102779
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je zpracování vybraných částí projektové dokumentace střední umělecko-průmyslové školy v rozsahu pro stavební povolení s vybranými detaily obálky budovy. Hlavním podkladem pro vypracování této práce byla architektonická studie. Jedná se o pětipodlažní objekt, ve kterém se nachází tři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Objekt je navržený primárně pro edukativní účely. V objektu se také nachází tělocvična, posilovna a venkovní hřiště, které budou k dispozici i pro veřejnost. Nosný systém objektu je navržený jako železobetonový monolitický skelet s prvky ocelových konstrukcí. Součástí dokumentace je také tepelně technické posouzení obalových konstrukcí, předběžný statický výpočet, návrh založení objektu a rozvody vzduchotechnické jednotky.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor's thesis is precessing particular parts of documentation for high school of applied arts in the scope for a building permit with selected details of the building facade. The main basis for the elaboration of this work was an architectural study. It is a five-storey building with three above-ground and two underground floors. The building is designed primarily for educational purposes. Gym, fitness room and outdoor playground is also in the building, those will be available to the public. The load-bearing system of the building is designed as a reinforced concrete monolithic frame with elements of steel structures. The documentation also includes thermal calculations, preliminary static calculations of the loadbearing structures, design of the foundations of the building and air handling unit distributions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectškolacze
dc.subjectnovostavbacze
dc.subjectkonstrukční detailycze
dc.subjectprojektová dokumentacecze
dc.subjectschooleng
dc.subjectnew buildingeng
dc.subjectconstructional detailseng
dc.subjectproject documentationeng
dc.titleStřední umělecko průmyslová škola, Karlovy Varycze
dc.titleHigh School of Applied Arts, Karlovy Varyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKačmaříková Veronika
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record