Show simple item record

Family Housedc.contributor.advisorDvořák Vojtěch
dc.contributor.authorTereza Krystynová
dc.date.accessioned2022-06-21T22:54:11Z
dc.date.available2022-06-21T22:54:11Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-980731712405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102625
dc.description.abstractOBJEKT RODINNÉHO DOMU SE NACHÁZÍ V POMĚRNĚ KLIDNÉ LOKALITĚ V MĚSTKÉ ČÁSTI HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY- STŘÍŽKOV. ZADÁNÍM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE VYPRACOVAT ARCHITEKTONICKOU STUDII A VYBRANÉ ČÁSTI PROJEKTU ( VE STUPNI DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ) RODINNÉHO DOMU S PROSTOREM, JENŽ BY MĚL SLOUŽIT JAKO BYDLENÍ PRO PRARODIČE, DĚTI, PŘÍPADNĚ PRO PRONÁJEM. INVESTORY JSOU MANŽELÉ S DVĚMI DĚTMI. OTEC RODINY PRACUJE JAKO KOORDINÁTOR STAVEB A VE SVÉM VOLNÉM ČASE SE VĚNUJE OTUŽOVÁNÍ, SEBEVZDĚLÁVÁNÍ, RELAXACI, RÁD GRILUJE A TRÁVÍ ČAS S RODINOU. MATKA JE POVOLÁNÍM DESIGNÉRKA A VE SVÉM VOLNÉM ČASE SI RÁDA ČTE. MILUJTE PRASKÁNÍ DŘEVA V KRBU A POŘÁDEK. DĚTI JSOU STUDENTI VYŠŠÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. ŘEŠENÝ POZEMEK SE NACHÁZÍ UVNITŘ STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY ULICE STŘÍŽKOVSKÁ. MÝM CÍLEM BYLO NAVRHNOUT DŮM, KTERÝ BY NENÁSILNĚ VSTOUPIL DO STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBY, POSKYTL POHODLÍ, SOUKROMÍ A KOMFORT JEHO OBYVATELŮM A CO NEJMÉNĚ ZATĚŽOVAL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BĚHEM VÝSTAVBY A PROVOZU.cze
dc.description.abstractTHE FACILITY OF THE FAMILY HOUSE IS LOCATED IN A RELATIVELY QUIET LOCATION IN THE CITY DISTRICT OF THE CAPITAL CITY OF PRAGUE - STŘÍŽKOV. AN ASSIGNMENT OF THE BACHELOR‘S THESIS, IS TO DEVELOP AN ARCHITECTURAL STUDY AND SELECTED PARTS OF THE PROJECT (IN THE STAGE OF THE BUILDING PERMIT DOCUMENTATION) OF A FAMILY HOUSE WITH A LIVING SPACE FOR GRANDPARENTS, CHILDREN, OR FOR RENTING. THE INVESTORS ARE A MARRIED COUPLE WITH TWO CHILDREN. FATHER WORKS AS A CONSTRUCTION COORDINATOR AND IN HIS LEISURE TIME ENJOYS COLD BATHS, SELF-EDUCATION, RELAXATION, LIKES TO GRILL, AND SPEND TIME WITH THE FAMILY. MOTHER‘S PROFESSION IS A DESIGNER AND LIKES TO READ IN HER SPARE TIME. sHE LOVES THE CRACKING OF WOOD IN THE FIRE AND ORDER. CHILDREN ARE STUDENTS OF LOWER-SECONDARY SCHOOL. THE LAND IS LOCATED INSIDE THE EXISTING BUILDINGS OF STŘÍŽKOVSKÁ STREET. MY PURPOSE WAS TO DESIGN A HOUSE THAT WOULD OFFER NON-INVASIVE ENTRY INTO THE EXISTING BUILDINGS, PROVIDED CONVENIENCE, PRIVACY AND COMFORT TO ITS POPULATION, AND HAD MINIMAL EFFECT ON THE ENVIRONMENT DURING THE CONSTRUCTION AND FURTHER USE OF THE BUILDING.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.subjectRODINNÝ DŮMcze
dc.subjectDŘEVOSTAVBAcze
dc.subjectDESIGNcze
dc.subjectPROJEKTcze
dc.subjectINTERIERcze
dc.subjectEXTERIERcze
dc.subjectFAMILY HOUSEeng
dc.subjectBACHELOR THESISeng
dc.subjectWOODEN BUILDINGSeng
dc.subjectDESIGNeng
dc.subjectPROJECTeng
dc.subjectINTERIOReng
dc.subjectEXTERIOReng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDaďa Jaroslav
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record