Show simple item record

Change of technology of substructure waterproofingdc.contributor.advisorSynek Jaroslav
dc.contributor.authorLukáš Kováčik
dc.date.accessioned2022-06-21T22:52:40Z
dc.date.available2022-06-21T22:52:40Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-878590542805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102580
dc.description.abstractMezi nejzásadnější vlastnosti spodní stavby patří ochrana proti vodě. Každá spodní stavba vyžaduje vlastní přístup k řešení této problematiky. Moje bakalářská práce se zabývá změnou technologie ochrany spodní stavby proti vodě na konkrétním projektu. V první řadě analyzuje navrhnutou hydroizolaci z projektové dokumentace – technologie asfaltových pasů, kterou doplňuje teoretickou částí. V další kapitole jsem stanovil důvody pro změnu a návrh nové technologie vodonepropustné betonové konstrukce – bílá vana. V novém návrhu popisuje a porovnává technologie provádění, pracovní postup, časový postup, porovnaní nákladů. Na závěr je celá změna vyhodnocena.cze
dc.description.abstractOne of the most important features of the substructure is protection against water. Each substructure requires its own approach to solving this problem. My bachelor thesis deals with the change of the technology of protection of the substructure against water on a project. First of all, it analyzes the proposed waterproofing from the project documentation – bituminious membrane technology, which complements the theoretical part. Subsequently, the reasons for the change and design of a new technology of waterproof concrete construction – white tank. The new design describes and compares implementation technology, workflow, timeline, cost comparison. In the end, this whole change is evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSpodní stavbacze
dc.subjecthydroizolacecze
dc.subjectčerná vanacze
dc.subjectasfaltové pásycze
dc.subjectbílá vanacze
dc.subjectvodonepropustné betonové konstrukcecze
dc.subjectzměna technologiecze
dc.subjectochrana spodní stavbycze
dc.subjectizolace proti radonucze
dc.subjectvlhkostcze
dc.subjectporovnanícze
dc.subjectrozpočetcze
dc.subjectSubstructureeng
dc.subjectwaterproofingeng
dc.subjectasphalt tankeng
dc.subjectbituminious membraneseng
dc.subjectwhite tankeng
dc.subjectwaterproofing concrete structureeng
dc.subjectchange of technologyeng
dc.subjectsubstructure protectioneng
dc.subjectradon protectioneng
dc.subjecthumidityeng
dc.subjectcomparisoneng
dc.subjectcostingeng
dc.titleZměna technologie ochrany spodní stavby proti voděcze
dc.titleChange of technology of substructure waterproofingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVeselá Linda
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record