Show simple item record

Heating and Ventilation Concept of Botanical Greenhouse in Botanical Garden of the Charles University Science Facultydc.contributor.advisorUrban Miroslav
dc.contributor.authorKamila Pospíšilová
dc.date.accessioned2022-06-20T22:52:57Z
dc.date.available2022-06-20T22:52:57Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-980733132005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102450
dc.description.abstractUdržování vhodného klimatu v prostorách skleníku je komplexním problémem vyžadujícím pochopení jak základů návrhů klimatizace a tepelné ochrany budov, tak biologických procesů probíhajících v biosféře, pro kterou je skleník dimenzován. Tato práce se zaobírá analýzou současného stav objektu a analýzou požadavků na vnitřní prostory skleníku. V práci je zahrnuta i případová studie řešení větrání vytápění obdobných prostor skleníků. Dále jsou navrhnuty koncepty řešení klimatizace skleníků s cílem dosažení požadovaných návrhových teplot v objektu. Při výběru variant bylo dbáno na ekologičnost a ekonomičnost návrhů.cze
dc.description.abstractMaintaining a suitable climate in the greenhouse is a complex issue that requires an understanding of both the basics of air conditioning and thermal protection design of greenhouse and the biological processes taking place in the biosphere for which the greenhouse is designed. This thesis deals with the analysis of the current state of the building and the analysis of the requirements for indoor spaces. The work also includes a case study of heating and ventilation concept in similar greenhouses. Furthermore, concepts for solving greenhouse air conditioning are proposed. When choosing the variant, attention was paid to the financial and environmental friendliness of the proposals.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvýstavní skleníkcze
dc.subjectpěstební skleníkcze
dc.subjectdesikační chlazenícze
dc.subjectabsorpční chlazenícze
dc.subjecttepelné čerpadlocze
dc.subjectnucené větránícze
dc.subjectpřirozené větránícze
dc.subjecttepelná bilancecze
dc.subjectevapotranspiracecze
dc.subjectpřirozené chlazenícze
dc.subjectskleníkový efektcze
dc.subjectexhibition greenhouseeng
dc.subjectdesiccant evaporative coolingeng
dc.subjectabsorption coolingeng
dc.subjectheat pumpeng
dc.subjectforced ventilationeng
dc.subjectnatural ventilationeng
dc.subjectheat balanceeng
dc.subjectevapotranspirationeng
dc.subjectnatural coolingeng
dc.subjectgreenhouse effecteng
dc.titleKoncept vytápění a větrání objektu hlavního skleníku Botanické zahrady Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovycze
dc.titleHeating and Ventilation Concept of Botanical Greenhouse in Botanical Garden of the Charles University Science Facultyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDvořáková Pavla
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record