Show simple item record

Design of the Heating System in the Guest Housedc.contributor.advisorKabrhel Michal
dc.contributor.authorBarbora Floriánová
dc.date.accessioned2022-06-20T22:52:32Z
dc.date.available2022-06-20T22:52:32Z
dc.date.issued2022-06-20
dc.identifierKOS-980435193005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102416
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem vytápění penzionu a studií na téma vytápění rekreačních objektů. Práce je rozdělena do tří částí na textovou, výpočtovou a projektovou. Textová část se zabývá vytápěním rekreačních objektů a porovnáním jednotlivých typů vytápění. Cílem textové části je seznámení čtenáře s různými typy vytápění a doporučeními pro návrh rekreačních objektů. Ve výpočtové části byly provedeny potřebné výpočty, na základě, podle kterých byla dále navržena otopná soustava pro řešený objekt. Projektová část obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci vytápění pro řešený penzion.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis deals with design of heating system in the guest house and a study of heating systems of recreational buildings. The work is divided into the three parts: a text, calculation and a project part. The text part deals with heating of recreational building and a comparison of different types of heating. The aim of the text part is to acquaint the reader with various types of heating and recommendations for the design of recreational building. In the calculation part, all essential calculations are made, based on which the heating system for the addressed building was designed. The project part consists of a technical report and drawing documentation of heating for the addressed guest house.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVytápěnícze
dc.subjectotopná tělesacze
dc.subjectpodlahové vytápěnícze
dc.subjectotopná soustavacze
dc.subjectrekreační objektycze
dc.subjectHeatingeng
dc.subjectheating elementseng
dc.subjectfloor heatingeng
dc.subjectheating systemeng
dc.subjectrecreational buildingeng
dc.titleNávrh vytápění penzionucze
dc.titleDesign of the Heating System in the Guest Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDvořáková Pavla
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record