Show simple item record

The modular monitoring system used for the server roomdc.contributor.advisorKubalík Pavel
dc.contributor.authorKarel Čtvrtečka
dc.date.accessioned2022-06-10T22:55:23Z
dc.date.available2022-06-10T22:55:23Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifierKOS-1240742655205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101856
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem a stavbou modulárního monitorovacího systému primárně určeného pro dohled nad prostředím serveroven. Systém dává správcům přehled o environmentálních podmínkách v serverovně v reálném čase. Skládá se z řídící jednotky a senzorových modulů postavených na platformě STM32. Pro komunikaci je použit vlastní jednoduchý otevřený protokol fungující nad sběrnicí RS-485. Uživatelským rozhraním je webová aplikace implementovaná v jazyce Python. Vytvořený systém byl nasazen v serverovně kolejí Podolí. Získávané informace umožňují zlepšovat provoz serveroven a předcházet nedostupnosti služeb či případným škodám.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the design and construction of a modular monitoring system primarily intended for monitoring the server room environment. The system gives administrators a real-time overview of the environmental conditions in the server room. It consists of a control unit and sensor modules built on the STM32 platform. A proprietary simple open protocol is used for communication over the RS-485 bus. The user interface is a web application implemented in Python. The system has been successfully developed and is deployed in the server room of the Podolí dormitory. The information obtained allows to improve the operation of the server rooms and to prevent unavailability of services or possible damages.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectenvironmentální monitoringcze
dc.subjectserverovnacze
dc.subjectmodulární systémcze
dc.subjectSTM32cze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectRS-485cze
dc.subjectInfluxDBcze
dc.subjectenvironmental monitoringeng
dc.subjectserver roomeng
dc.subjectmodular systemeng
dc.subjectSTM32eng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectRS-485eng
dc.subjectInfluxDBeng
dc.titleModulární monitorovací systém správného chodu serverovnycze
dc.titleThe modular monitoring system used for the server roomeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSchmidt Jan
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatika 2009cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record