Show simple item record

APARTMENT HOUSE IN A VACANT LOT - STRAKONICEdc.contributor.advisorSeho Hana
dc.contributor.authorPavel Halgaš
dc.date.accessioned2022-06-09T10:51:45Z
dc.date.available2022-06-09T10:51:45Z
dc.date.issued2022-06-03
dc.identifierKOS-1070642582405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101499
dc.description.abstractTématem diplomové práce je novostavba bytového domu v proluce na Velkém náměstí ve Strakonicích. Nyní parcela slouží jako parkoviště a občasné místo pro prodejní stánek. Jedná se o místo s obrovským potenciálem a skvělou občanskou vybaveností. Hlavním cílem této práce je zacelit jizvu ve stávající struktuře a zároveň využít potenciál budoucího rozvoje navazujícího brownfieldu - a vytvořit tak kvalitní bydlen v místě, kde se člověk obejde bez každodenního sedání za volant. Zároveň v rámci směřování k udržitelnosti ve stavebnictví se snažím používat materiály na bázi dřeva a počítám s využitím moderních technologií pro šetrné vytápění a šetření pitné vody.cze
dc.description.abstractThe topic of this diploma thesis is a construction of an apartment building in a vacant lot on the Great Square in Strakonice. Now the plot serves as a parking lot and occasional place for a stall. It is a place with huge potential and great civic amenities. The main goal of this work is to erase the scar in the existing structure and also use the potential for future development of the adjacent brownfield - and thus create quality living in a place where one can do without everyday sitting behind the wheel. At the same time, in the direction of sustainability in the construction industry, I try to use wood-based materials and modern technologies for gentle heating and saving drinking water.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStrakonicecze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectprolukacze
dc.subjectdřevostavbacze
dc.subjectzelená střechacze
dc.subjectStrakoniceeng
dc.subjectapartment houseeng
dc.subjectvacant loteng
dc.subjectwooden buildingeng
dc.subjectgreen roofeng
dc.titleBYTOVÝ DŮM V PROLUCE - STRAKONICEcze
dc.titleAPARTMENT HOUSE IN A VACANT LOT - STRAKONICEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSvětlík Jan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record