Show simple item record

Improvements of the PGR Coursedc.contributor.advisorHendrich Jakub
dc.contributor.authorŠtěpán Machovský
dc.date.accessioned2022-06-07T22:53:35Z
dc.date.available2022-06-07T22:53:35Z
dc.date.issued2022-06-07
dc.identifierKOS-1198093676905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101364
dc.description.abstractTématem mé práce je výzkum stavu předmětu PGR (Počítačová grafika) na FEL ČVUT a následný návrh změn pro tento předmět. Cílem práce je zkvalitnění výuky předmětu PGR, který je hlavním předmětem bakalářského studia pro budoucí počítačové grafiky. Pro zkvalitnění této výuky je nutné vycházet ze zpětné vazby studentů. Těžištěm této práce je proto sběr zpětné vazby studentů a její následné zapracování do změn výuky. V práci je shrnut výzkum stavu předmětu zahrnující devět rozhovorů a následný kvantifikační dotazník. Na tento výzkum poté navazuji konkrétními změnami ve výuce předmětu PGR provedenými společně s garantem předmětu. Mezi ně například patří vytváření nových slidů na cvičení, zavedení párového programování, rozesílání motivačních emailů či implementace dvou nových cvičení. Pro hodnocení a ladění těchto změn jsem během semestru provedl výzkum dalšími šesti rozhovory a třemi kvantifikačními dotazníky. Na tento výzkum následně navazuji návrhem dalších kroků pro tento předmět, mezi něž patří například nutnost zavedení automatického hodnocení domácích úkolů v BRUTE.cze
dc.description.abstractThe topic of this thesis is research on the state of the PGR (Computer graphics) course at FEE CTU and subsequent changes proposals for this course. The work aims to improve the teaching of PGR, which is the main course of bachelor study for future computer graphics students. It is necessary to proceed from students' feedback to improve the teaching. Therefore, the focus of this work is to collect feedback from students and the following incorporation into changes in teaching. Based on the collected feedback, a research summarization consisting of the current course's state, nine interviews, and a subsequent quantification questionnaire is included. Research evaluation introduced specific changes in the teaching of PGR course, which are then consulted with the course's guarantor. Among those changes is, for example, the production of new slides for exercises, the introduction of pair-programming, sending motivational emails, or the implementation of two new exercises. Additional research consisting of six interviews and three quantification questionnaires was performed to evaluate and fine-tune these changes. Finally, a proposal for future improvements for this course, such as the need to introduce an automatic assessment of homework in BRUTE, is then discussed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUXcze
dc.subjectFlipped Learningcze
dc.subjectVýuka na vysoké školecze
dc.subjectProgramování grafikycze
dc.subjectSběr zpětné vazbycze
dc.subjectUXeng
dc.subjectFlipped Learningeng
dc.subjectUniversity Teachingeng
dc.subjectComputer Graphicseng
dc.subjectFeedback Collectioneng
dc.titleZkvalitnění výuky předmětu PGRcze
dc.titleImprovements of the PGR Courseeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeFelkel Petr
theses.degree.disciplinePočítačová grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record