Show simple item record

Experiment Design Methods for Development of Simplified Plasma Boundary Modeldc.contributor.advisorŠmídl Václav
dc.contributor.authorŠimon Soldát
dc.date.accessioned2022-06-02T22:52:51Z
dc.date.available2022-06-02T22:52:51Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.identifierKOS-1062775551205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101041
dc.description.abstractMnoho fyzikálních jevů v různých aplikacích lze spočítat pomocí zákonů fyziky. Takové výpočty mohou ale být výpočetně drahé. Vysoké nároky na výpočetní sílu jsou limitující například při optimalizaci fyzikálního procesu, který je nutné mnohokrát evaluovat. Cílem této práce je najít náhradní model aproximující komplexní numerický program vyžadující co nejmenší počet evaluací. Hlavním nástrojem použitým pro trénování modelu je aktivní učení ve formě Bayesovské optimalizace. V prvních kapitolách práce jsou představeny některé z často používaných náhradních modelů a metod pro návrh experimentů. Poté je představeno modelování okraje plasmatu jako příklad praktického využití náhradních modelů. Výsledkem práce je porovnání vybraných metod na modelování ztráty hybnosti plasmatu v tokamaku.cze
dc.description.abstractMany physical phenomena in various applications can be computed using the laws of physics. However, these calculations can be computationally expensive. High computational demands are limiting for example when optimizing a physical process and it is needed to be evaluated many times. The goal of this thesis is to find a surrogate model approximating a complex numerical program requiring the least possible amount of evaluations. The main tool used to train the model is active learning in the form of Bayesian optimization. In the first chapters of the thesis, some of the commonly used surrogate models and experiment design methods are introduced. Afterward, plasma boundary modeling is presented as an example of a practical application of surrogate modeling. The result of the thesis is a comparison of selected methods on modeling of plasma momentum loss in tokamak.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectnávrh experimentůcze
dc.subjectnáhradní modelcze
dc.subjectaktivní učenícze
dc.subjectBayesovská regresecze
dc.subjecttokamakcze
dc.subjectmodelování plasmatucze
dc.subjectexperiment designeng
dc.subjectsurrogate modeleng
dc.subjectactive learningeng
dc.subjectBayesian regressioneng
dc.subjecttokamakeng
dc.subjectplasma modelingeng
dc.titleMetody návrhu experimentů pro tvorbu zjednodušeného modelu okraje plasmatucze
dc.titleExperiment Design Methods for Development of Simplified Plasma Boundary Modeleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeUrban Jakub
theses.degree.disciplineZáklady umělé inteligence a počítačových vědcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record