Show simple item record

Procedural generation of city modelsdc.contributor.advisorBittner Jiří
dc.contributor.authorJiří Zemko
dc.date.accessioned2022-06-02T22:51:59Z
dc.date.available2022-06-02T22:51:59Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.identifierKOS-958759732605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100999
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je vytvořit co nejobecnější nástroj pro vytváření modelů měst se zaměřením na silnice a jejich okolí. Detaily jsou zaměřovány hlavně na globální hledisko, jako okolní překážky budov, parkoviště a terén. Veškerá data pro generování jsou brána pouze z veřejně dostupných zdrojů a to převážně OpenStreetMap. Generování dat je co nejvíce na nich závislé, aby se výsledný model co nejvíce přiblížil realitě. Ke generování byl využit procedurální modelovací software Houdini s možností psaní vlastních skriptů v jazyce Python a VEX. Přesnost řešení je pak ověřována na několika setech stažených map s vizuálním srovnání za pomocí fotografií nebo Google Maps.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis is to create the most general tool for creation of city models with focus at roads and their surroundings. Details are aimed mainly globally such as surrounding obstruction of buildings, parking and terrain. All data used for model generating are public, mainly from OpenStreetMap. Data generation are as dependent on previous data as possible, so the outcome is as close to reality as possible. For data generating was used procedural modeling software Houdini with possibility writing own scripts in Python and VEX language. Solution accuracy is then verified on several downloaded map sets with visual comparation with either photos or Google Maps.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHoudinicze
dc.subjectprocedurální generovánícze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectsilnicecze
dc.subjectměstocze
dc.subjectteréncze
dc.subjectHoudinieng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectroadeng
dc.subjectcityeng
dc.subjectterraineng
dc.subjectprocedural generationeng
dc.titleProcedurální generování modelů městcze
dc.titleProcedural generation of city modelseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSedláček David
theses.degree.disciplinePočítačové hry a grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record