Show simple item record

Extreme Startupdc.contributor.advisorAubrecht Petr
dc.contributor.authorRadim Sückr
dc.date.accessioned2022-06-01T11:51:50Z
dc.date.available2022-06-01T11:51:50Z
dc.date.issued2022-05-31
dc.identifierKOS-1089127589505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100905
dc.description.abstractCílem tohoto projektu je vytvoření aplikace pro snadnou organizaci soutěží v programování. Aplikace jako taková poskytuje rozhraní pro komunikaci s dodatečným serverem, který po definovaném rozhraní poskytuje hernímu serveru otázky. Herní server následně tyto otázky rozesílá účastníkům soutěže, kteří za jejich zodpovězení dostávají buď kladné nebo záporné body. Hlavní motivací pro vývoj této aplikace je nedostatečná flexibilita a rozmanitost již existujících řešení, jejichž rozšiřování závisí na specifických znalostech technologií, pomocí kterých jsou vytvořené, a tím na uživatele značně zvyšují nároky pro jejich nasazení a rozšíření.cze
dc.description.abstractThe aim of this project is to create an application for easy organization of programming competitions. As such, the application provides an interface for communication with an add-on server, which provides questions to the game server over a defined interface. The game server then sends these questions to the contest participants, who receive either positive or negative points for answering them. The main motivation for the development of this application is the lack of flexibility and diversity of existing solutions, the extension of which depends on specific knowledge of the technologies they are built with, and thus greatly increases the demands on the user for their deployment and extension.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsoutěž v programovánícze
dc.subjectJavacze
dc.subjectJakarta EEcze
dc.subjectprogramming competitioneng
dc.subjectJavaeng
dc.subjectJakarta EEeng
dc.titleExtreme Startupcze
dc.titleExtreme Startupeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLedvinka Martin
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record