Show simple item recorddc.contributor.authorŽák P.
dc.contributor.authorBálský M.
dc.date.accessioned2022-03-31T18:39:53Z
dc.date.available2022-03-31T18:39:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifierV3S-355538
dc.identifier.citationŽÁK, P. and M. BÁLSKÝ. Národní technická norma na omezení rušivého světla. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXVI. Kurz osvětlovací techniky XXXVI, Loučná nad Desnou, 2021-10-04/2021-10-06. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2021. p. 278-283. ISBN 978-80-248-4556-2.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100406
dc.description.abstractTéma rušivých účinku venkovního osvětlení na okolní prostředí postupně prostoupilo do veřejné debaty a veřejného prostoru a v porovnání s nedávnou minulostí je jedním z často diskutovaných témat. V důsledku stále větší pozornosti i závažnosti je tato problematika zahrnuta i do nově připravovaných právních předpisů v oblasti stavebního práva, tedy stavebního zákona a navazujících prováděcích vyhlášek. Nově vznikající legislativa byl jeden z hlavních důvodů vzniku nové technické normalizační komise (TNK) v rámci České agentury pro standardizaci pod názvem Světelné znečištění – rušivé světlo.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherFakulta elektrotechniky a informatiky
dc.relation.ispartofSborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXVI
dc.subjecttechnical standardeng
dc.subjectobtrusive lighteng
dc.subjectoutdoor lightingeng
dc.titleNárodní technická norma na omezení rušivého světlacze
dc.title.alternativeNational technical standard for the limitation of obtrusive lighteng
dc.typestať ve sborníkucze
dc.typeconference papereng
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.versionpublishedVersion
dc.relation.conferenceKurz osvětlovací techniky XXXVI
dc.description.abstract-translatedThe topic of the obtrusive effects of outdoor lighting on the surrounding environment has gradually permeated public debate and public space, and compared to the recent past, it is one of the most frequently discussed topics. Due to the growing attention and seriousness, this issue is also included in the newly prepared legal regulations in the field of building law, ie the Building Act and subsequent implementing regulations. The newly emerging legislation was one of the main reasons for the establishment of a new technical standardization commission (TNK) within the Czech Agency for Standardization under the name Light pollution - disturbing light.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record