Show simple item record

Controlling the propagation of electromagnetic waves using artificial materialsdc.contributor.advisorHazdra Pavel
dc.contributor.authorMichal Červený
dc.date.accessioned2022-03-22T13:19:11Z
dc.date.available2022-03-22T13:19:11Z
dc.date.issued2022-02-21
dc.identifierKOS-573267933205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/100234
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou uměle vytvořených materiálů na bázi periodických struktur, konkrétně frekvenčně selektivními povrchy a metapovrchy. Hlavní důraz je kladen především na ovlivňování elektromagnetického pole uvnitř budov a na návrhy konstrukcí antén. V případě budov se v závislosti na aplikaci vyžaduje zesílení nebo zeslabení signálů v určitých částech frekvenčního spektra. K tomu lze využít frekvenčně selektivní povrchy, které umožňují prostorovou frekvenční filtraci. Rekonfigurovatelné inteligentní povrchy jsou schopny na základě požadavků měnit své odrazné parametry při nízké spotřebě energie a mohou zvýšit pokrytí signálem uvnitř budov. Z hlediska návrhu antén mohou antény založené na metapovrších mít širokopásmové vlastnosti i při jejich nízkém profilu. Kombinací aktivních metapovrchů s anténami lze docílit přepínání polarizace, kontroly fáze nebo směrování vyzařovaného elektromagnetického pole. V této práci jsou uvedeny studie od základních konceptů až po komplexní struktury a zahrnují následující témata: měření šíření uvnitř budovy při použití elektromagneticky neprůhledného koberce, impedanční charakterizace dipólových prvků, návrh opticky transparentního frekvenčně selektivního povrchu, návrh frekvenčně selektivního povrchu pro zesílení signálu uvnitř místnosti, srovnání metod pro syntézu metapovrchů, návrh a studie reflektorů vyrobených ze standardní dvouvrstvé desky plošných spojů a textilního metapovrchu vyrobeného galvanickým procesem, návrh reflexního přepínatelného polarizačního rotátoru s PIN diodami umožňujícího adaptivní formování paprsku nebo přepínání polarizace antény, návrh širokopásmového anténního systému GNSS pro potlačení a lokalizaci zdroje rušení, návrh SBA antény pro družicovou komunikaci na bázi metapovrchu.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with artificial materials based on periodic structures such as frequency selective surfaces and metasurfaces. Although the list of applications can be very long, this work mainly focuses on the control of electromagnetic propagation inside buildings and the design of antennas. In the case of buildings, signal enhancement or attenuation is required depending on the application. For instance, frequency selective surfaces are capable of spatial frequency filtering which can be useful for electromagnetic management inside secure buildings. Reconfigurable intelligent surfaces are capable of changing the scattering parameters based on the requirements with low power consumption and can improve the signal coverage inside buildings. From an antenna design perspective, antennas based on metasurfaces can provide broadband and low-profile properties. A combination of active metasurfaces with antennas can be advantageous for polarisation switching, phase control or beam-steering.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectGNSS anténacze
dc.subjectSatelitní anténacze
dc.subjectPřepínatelný metapovrchcze
dc.subjectTextilní metapovrchcze
dc.subjectFrekvenčně selektivní povrchcze
dc.subjectHolografiecze
dc.subjectPolarizační rotátorcze
dc.subjectGNSS antennaeng
dc.subjectSatellite antennaeng
dc.subjectSwitchable metasurfaceeng
dc.subjectTextile metasurfaceeng
dc.subjectFrequency selective surfaceeng
dc.subjectHolographic techniqueeng
dc.subjectPolarisation rotatoreng
dc.titleOvlivňování šíření elektromagnetických vln za použití umělých materiálůcze
dc.titleControlling the propagation of electromagnetic waves using artificial materialseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeŠipuš Zvonimir
theses.degree.disciplineRadioelektronikacze
theses.degree.grantorkatedra elektromagnetického polecze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record