• Zavadení 3D laparoskopie na oddělení chirurgie 

      Autor: Herčík Jan; Vedoucí práce: Kamenský Vojtěch; Oponent práce: Mayer Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
      Laparoskopie je miniinvazivní chirurgická metoda, která snižuje zátěž pro pacienta, urychluje