• Dopady nového zákona o zdravotnických prostředcích z pohledu bezpečnostně technických kontrol 

      Autor: Jícha Marek; Vedoucí práce: Kubátová Ivana; Oponent práce: Peštová Karolína
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
      Cílem této práce je zhodnocení dopadů nové legislativy o zdravotnických prostředcích z pohledu odborné údržby a revizí. Dále porovnání změn oproti předešlé legislativě a uvedení výhod i nevýhod nového zákona pro jednotlivé ...