• Léčení varozity a valgozity pomocí ortéz 

      Autor: Lesňák Tomáš; Vedoucí práce: Čulík Jan; Oponent práce: Jíra Aleš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2006-06-09)
      Práce je zaměřena na výpočty napětí v růstových zónách kostí a stanovení deformace zůsobené protažením vazů.