• Vysokoteplotní vakuové zařízení 

      Autor: Cihlář Michal; Vedoucí práce: Varju Jozef; Oponent práce: Jeřáb Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-26)
      Tato bakalářská práce se zabývá studiem jevů, které doprovázejí dosahovaní vysokých teplot ve vakuu a návrhem jednoduché vakuové pece. Nejprve jsou popsány různé způsoby předávání tepla a jejich závislost na tlaku. Následně ...