• Proluka u náměstí 

      Autor: Bursík Tomáš; Vedoucí práce: Mádr Josef; Oponent práce: Chuchlík Jakub
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-08)
      Doplnění proluky bytovou stavbou s obchodním parterem, podzemní garáží a zeleným vnitroblokem.