Now showing items 1-1 of 1

  • Výuka vestavných systémů s využitím mbed 

   Author: Jan Kočí; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Bakalářská práce se zabývá programováním mikrokontroléru STM32F303RE a slouží jako doplnění již existující bakalářské práce s názvem „Optimální využití mbed IDE v laboratorní výuce“. Cílem bakalářské práce je vytvořit ...