Now showing items 1-1 of 1

  • Proměny názorů na používání chemických zbraní v moderních dějinách 

   Author: Aneta Břízová; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Otřísal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou používání chemických zbraní od 1. světové války po současnost. V teoretické části se nachází základní informace týkající se BCHL (bojové chemické látky), které jsou charakterizovány ...