Now showing items 1-6 of 6

  • Návrh systému plánování výroby pro výrobní systémy kombinující aditivní a konvenční technologie výroby 

   Author: Michal Kaňák; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Cílem předkládané diplomové práce je vytvoření simulačního modelu výrobního systému digitální továrny, který využívá aditivní technologie (DMLS 3D tisk) společně s konvenčními (omílání, CNC obrábění). Mezi hlavní výhody ...
  • Odstraňování stěžejních problémů při montáži vozů v Škoda Auto a.s. 

   Author: Jiří Kümmel; Supervisor: Podaný Jan; Opponent: Kořínek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh možných opatření a řešení závad, které vznikají na montážní lince MBII společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. V teoretické části je popsaná společnost ŠKODA AUTO a.s. a její ...
  • Optimalizace návrhu výrobních linek v automobilovém průmyslu 

   Author: Petr Hynek; Supervisor: Kreibich Viktor; Opponent: Moravec Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-24)
   Tato disertační práce se zabývá projektováním výrobního systému výrobních linek v automobilovém průmyslu, konkrétně svařovny. Nejprve je provedena rešerše výrobních systémů s návazností na jejich projektování. Dále se ...
  • Optimalizace výrobního systému 

   Author: Tereza Hlaváčová; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Vittek Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního systému v konkrétním výrobním středisku. Byla provedena analýza současného stavu ve výrobě a na základě výsledků z analýzy byla navrhnuta vhodná opatření k optimalizaci ...
  • Předimplementační analýza při zavádění nástrojů pokročilého plánování 

   Author: Tomáš Ventruba; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Uchytil Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem této bakalářské práce je optimalizace předimplementační analýzy při zavádění ná-strojů pokročilého plánování. Firma dodávající systémy pokročilého plánování do výrob-ních podniků má za cíl snížit časové nároky ...
  • Využívání systému manažerských informací 

   Author: Vojtěch Rain; Supervisor: Beran Theodor; Opponent: Košťálek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na informační systémy, které slouží pro sběr, přenos, uchování, transformaci a poskytování dat. Dalším tématem této práce jsou manažerské informační systémy, které slouží střednímu ...