Now showing items 1-5 of 5

  • Návrh optimalizace terminálu Černý Most 

   Author: Tomáš Bartoš; Supervisor: Zajíček Jakub; Opponent: Vetyška Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh optimalizace terminálu Černý Most“ je analyzovat současný stav terminálu z hlediska jeho dopravního řešení, přívětivosti pro uživatele a celkového uspořádání včetně stručného popisu území ...
  • Problematika realizace skladby šikmých střech 

   Author: Barbora Břinčilová; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Růžička Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zabývá problematikou realizace skladby šikmé střešní konstrukce. V části teoretická východiska pojednává o obecných požadavcích pro šikmé konstrukce. Jaké varianty a skladby střešního pláště se realizují ...
  • Studie tramvajové vozovny v lokalitě Praha - Braník 

   Author: Tereza Brunerová; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem diplomové práce je zpracování studie dispozičního umístění nové tramvajové vozovny v lokalitě Praha - Braník. Práce obsahuje textovou část a výkresovou část. První část práce obsahuje rešerši souvisejících norem ...
  • Úprava terminálu Želivského v Praze s cílem optimalizovat přestupní vazby 

   Author: Urmat Saparbekov; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pušman Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce je optimalizace přestupních vazeb v terminálu Želivského v Praze. Dílčími částmi jsou analýza stávajícího stavu terminálu, rozbor nedostatků, analýza jízdních řádů a variantní návrh řešení. Návrh ...
  • Úpravy terminálu Doubravka v Plzni 

   Author: Vojtěch Nižňanský; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Úpravy terminálu Doubravka v Plzni“ je zvýšení kapacity odstavné plochy pro vozidla MHD a zlepšení přestupních vazeb v tomto terminálu, s přihlédnutím k dalším požadavkům města Plzeň a jednotlivých ...