Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace ekonomicko-matematických modelů na tarify v osobní letecké dopravě 

   Author: Kristína Gabríková; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Honek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Předmětem diplomové práce „Aplikace ekonomicko-matematických modelů na tarifní strukturu v osobní letecké dopravě“ je ověření funkčnosti ekonomicko-matematického modelu aplikováním na tarifní strukturu, která je detailně ...