• Analýza dopravy a návrh řešení problémových míst v Horažďovicích 

      Autor: Petr David; Vedoucí práce: Kocourek Josef; Oponent práce: Forman Michael
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
      Předmětem této diplomové práce je analýza současné dopravní situace ve městě Horažďovice, která zahrnovala identifikaci problémových oblastí. Na jejím základě jsou navržena vhodná opatření, která provedou ke zvýšení ...