• Radnice Mladá Boleslav 

      Autor: Dvořáková Lucie; Vedoucí práce: Linhartová Eva; Oponent práce: Zítka Jindřich
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
      Předmětem diplomové práce je návrh nové radnice pro město Mladá Boleslav. Práce je vypracována v návaznosti na předdiplomní projekt urbanismu, který řeší důležitou část města, kde se setkává město s firmou Škoda auto. Cílem ...