• MĚSTSKÉ A STARTOVACÍ BYDLENÍ BENEŠOV 

      Autor: Žídková Klára; Vedoucí práce: Kohout Michal; Oponent práce: Rössler Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-26)
      Navrhuji městské a startovací bydlení v městě Benešov. V území se nachází celkem 5 bytových domů, ve kterých najdeme startovací byty pro mladé rodiny, seniory či jednotlivce a byty běžného standardu pro potřeby města. ...