• Dotykové ovládání v automobilu 

      Autor: Malich Tomáš; Vedoucí práce: Čmolík Ladislav; Oponent práce: Macek Ondřej
      Práce se zaměřuje na možnosti využití dotykového ovládání pro systémy palubních počítaču v automobilech. Text obsahuje analýzu dostupných řešení na trhu a návrhem nového řešení. Cílem práce bylo vytvoření prototypu navrženého ...