• Testování přesnosti automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a S8 

      Autor: Fládrová Hana; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Urban Rudolf
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Cílem bakalářské práce je určit přesnost automatického cílení totálních stanic Trimble S6 a Trimble S8. V práci byly navrženy a provedeny dva experimentální postupy. Prvním byl experiment pro porovnání přesnosti manuálního ...