Now showing items 1-3 of 3

  • Automatická extrakce nezávislých komponent ze spánkových EEG dat 

   Author: Eva Černá; Supervisor: Piorecký Marek; Opponent: Milerská Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Analýza nezávislých komponent (ICA) je jedním z významných nástrojů používaných k analýze elektroencefalografického signálu (EEG) a k potlačování artefaktů. Existuje několik variant jak tuto metodu aplikovat, přičemž se v ...
  • Metody redukce dimenze pro dataset funkční mapy světa 

   Author: Jan Macek; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Algoritmy redukce dimenze jsou skvělé pro hlubší pochopení datového souboru. V posledních letech jsme viděli růst algoritmů pro výběr prvků, konkrétně podtřídy sousedních grafů. V této práci jsme se zaměřili na nejmodernější ...
  • Samoučící algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat 

   Author: Jiří Jurík; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Malý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Cílem této bakalářské práce je rešerše problematiky analýzy průmyslových dat za pomocí výpočetní inteligence, představení několika metodik strojového učení bez učitele pro předzpracování, zpracování a vyhodnocování dat a ...