Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti - studentská oční optika na Fakultě biomedicínského inženýrství 

   Author: Dragounová Šárka; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Žaloudek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Praktické dovednosti absolventů vysokoškolských profesních oborů a takézajištění jejich konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce, jsou vsoučasné době velice frekventovaným tématem. Tento fakt jejedním zpodnětů ...