Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh měr kvality obchodních procesních modelů 

   Author: Jelínková Klára; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato práce se zabývá výzkumem měr kvality obchodních procesů. V teoretické části jsou definovány pojmy použité v práci a popisuje notaci BPMN. Jsou ukázány způsoby, jak lze ovlivnit kvalitu obchodních modelů při modelování ...