Now showing items 1-3 of 3

  • Centrální autobusové nádraží Praha Florenc 

   Author: Eva Kadičová; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Šafránek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout novostavbu budovy centrálního autobusového nádraží Praha - Florenc s přidruženou funkcí obchodního centra. Tvar budovy vychází z kompozičních principů území stanovených v rámci ...
  • Inovativní řešení inteligentní budovy v kontextu území Holešovické elektrárny 

   Author: Jitka Mazurková; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-24)
   V rámci plánované konverze území stávající elektrárny a okolí v Holešovicích je vyřešena nová čtvrť města, která ze stávající roztroušené zástavby vytváří ucelenou strukturu. V jejim středu se nachází samotná elektrárna, ...
  • OBCHODNÍ STAVBY DNES 

   Author: Anna Blažková; Supervisor: Redčenkov Boris; Opponent: Frei Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
   Obchodní centra se ve snaze udržet si zákazníky mění v zábavně-obchodní parky. Přebírají tak funkci veřejného prostoru, i když jím svým fungováním nejsou. Na příkladu obchodního centra Krakov v Bohnicích hledám rovnováhu ...