Now showing items 1-2 of 2

  • Ekonomika energetické soběstačnosti obcí 

   Author: Lucie Medová; Supervisor: Karásek Jiří; Opponent: Kaločai Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Udržitelnost obce je úzce spjata s uspořádáním obce, alternativními a obnovitelnými zdroji. Energetická bilance je provázána s ekonomií a ekologií. V současnosti, tradiční stav zásobování energií z fosilních paliv hledá ...
  • Mobilní aplikace poskytující informace o obcích 

   Author: Václav Štemberg; Supervisor: Mannová Božena; Opponent: Žára Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Diplomová práce se zaměřuje na návrh a vývoj obecního informačního systému. Ten se skládá ze serveru, mobilní aplikace a webové aplikace. Server generuje aktuality obcí na základě jejich webových stránek a ukládá je do ...