Now showing items 1-1 of 1

    • Kontaktní průzkum terénu pro mobilního robota 

      Author: Šalanský Vojtěch; Supervisor: Zimmermann Karel; Opponent: Švejda Martin
      Důležitou funkcionalitou pro mobilní robot je znalost terénu v nejbližším okolí. Tato práce se zabývá návrhem a implementací metody ke zjištění tvaru terénu v okolí mobilního robotu využitím kontaktu robotické ruky Kinova ...