Now showing items 1-5 of 5

  • Bezpečné autonomní posilované učení 

   Author: Martin Pecka; Supervisor: Svoboda Tomáš; Opponent: Piater Justus
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-05-30)
   Technika posilovaného učení již nesčetněkrát prokázala svou užitečnost v robotice a dalších aplikacích strojového učení. Dovoluje učit strategie řízení robotů bez přesné znalosti, jaká akce je ve kterém stavu ideální. K ...
  • Lokalizace mobilního robotu metodou NDT za využití viditelnosti 

   Author: Matěj Boxan; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Petříček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vylepšením existujícího algoritmu pro NDT (Normal distribution transform) SLAM. Import statických struktur z CAD výkresu budovy, které původní řešení využívá, mělo za následek duplikaci ...
  • Lokalizace mobilního robotu sledováním stropu 

   Author: Jiří Koktan; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá lokalizací mobilního robotu sledováním stropu místnosti. Práce nejdříve pojednává o používaných metodách vizuální lokalizace a obrazových příznacích. Dále se zabývá výběrem vhodných obrazových příznaků ...
  • Přesné dokování mobilního robotu s využitím laserových senzorů 

   Author: František Brandštýl; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvoření dokovacího algoritmu pro mobilní robot a jeho ověření v laboratorních podmínkách. Úvodní část práce se zabývá způsoby lokalizace pomocí laserových senzorů a navigace mobilních ...
  • Vnitřní SLAM použitím architektonických plánů 

   Author: Jakub Havlíček; Supervisor: Bruhm Hartmut; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Přesná lokalizace a mapování pomáhají robotům orientovat se v prostředí. V této práci je zkoumáno, jak může být kvalita simultánní lokalizace a mapování zlepšena architektonickými plány. Zvláštní pozornost je věnována vlivu ...