Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza složení, funkcí a účinnosti systému povodňové ochrany ORP Litoměřice 

   Author: Aleš Rybář; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Hes Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Diplomová práce si klade za cíl zhodnotit současný stav povodňové ochrany na území obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Litoměřice a možnosti jeho dalšího rozvoje. Předmětem zkoumání byla připravenost jednotlivých ...