Now showing items 1-1 of 1

  • Automatická detekce intronů v metagenomech pomocí neuronových sítí. 

   Author: Martin Indra; Supervisor: Kléma Jiří; Opponent: Baldrian Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-21)
   Tato práce se zabývá detekcí intronů v metagenomech hub pomocí hlubokých neuronových sítí. Přesné biologické mechanizmy rozpoznávání a vyřezávání intronů nejsou zatím plně známy a jejich strojová detekce není považovaná ...