Now showing items 1-1 of 1

  • Transmisní in vivo dozimetrie v klinické praxi 

   Author: Hana Vaňásková; Supervisor: Nováková Pavla; Opponent: Badraoui Čuprová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Ve své bakalářské práci s názvem Transmisní in vivo dozimetrie v klinické praxi jsem se v teoretické části zabývala obecným popisem a definicí dozimetrie v radioterapii. Dále jsem definovala zobrazovací systémy využívané ...