Now showing items 1-1 of 1

  • Využití parametru Perfuzní index v praxi 

   Author: Denisa Juhásová; Supervisor: Horáková Lenka; Opponent: Resl Kilián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Cieľom diplomovej práce bolo zistiť vplyv teploty ruky na parameter perfúzny index (PI). Ďalej bolo cieľom zistiť vzájomný vzťah medzi hyperkapniou a perfúznym indexom. Vplyv teploty na perfúzny index bol zisťovaný klinickou ...