Now showing items 1-1 of 1

  • Ověření aplikovatelnosti CFD metodik pro výpočty podchlazeného varu 

   Author: Písek Václav; Supervisor: Zácha Pavel; Opponent: Hyhlík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou podchlazeného varu se zaměřením na zařízení hypervapotron a popisu v něm probíhajících dějů. První část práce se zabývá popisem základních principů a způsobů přestupu tepla ...