Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza postupů BIM v projektu vzduchotechniky zpracovaném nástrojem Revit 

   Author: Kontuľ Vladimír; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku BIMu a jej použitie v projekčnej praxi. Práca je rozdelená na časť popisujúcu použitie nástroja Revit pre výpočet tepelných strát resp. tepelných ziskov a časť, v ktorej ...