Now showing items 1-1 of 1

  • Rešerše metodik prokazování energetických úspor dosahovaných regulací v budovách 

   Author: Jaroslava Panáková; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Šantín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Práce se zabývá problematikou prokazování vlivu regulace na úsporu energie při vytápění budov. Nejdříve je provedena rešerše metodik používaných pro vyhodnocení efektivity regulátoru, poté následuje prozkoumání podmínek a ...