Now showing items 1-3 of 3

  • Aplikace pro řízení a správu vytápění v chytré domácnosti s pomocí wifi sítě 

   Author: Lukáš Hepner; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Borecký Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Práce se zabývá tvorbou aplikace pro řízení vytápění v chytré domácnosti. Aplikace umožňuje správu topných hlavic pomocí Wi-Fi sítě. Aplikace je určena pro operační systém Windows. Práce zkoumá existující řešení, obsahuje ...
  • Návrh vytápění hotelu 

   Author: Anastasiia Startceva; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Tato diplomová práce se skládá ze dvou časti. Předmětem první časti je kompletní návrh teplovodního vytápění v objektu hotelu. Ve výkresové časti je zohledněna optimálnější varianta rozmístění rozvodů potrubí pro daný ...
  • Rešerše metodik prokazování energetických úspor dosahovaných regulací v budovách 

   Author: Jaroslava Panáková; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Šantín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Práce se zabývá problematikou prokazování vlivu regulace na úsporu energie při vytápění budov. Nejdříve je provedena rešerše metodik používaných pro vyhodnocení efektivity regulátoru, poté následuje prozkoumání podmínek a ...