Now showing items 1-2 of 2

  • Tepelná ztráta prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou 

   Author: Jakub Venzara; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Cílem diplomové práce je vytvoření matematického modelu pro výpočet tepelných ztrát prostupem tepla konstrukcí v kontaktu se zeminou. V modelu jsou porovnány výsledky technických norem ČSN EN ISO 13 370, ČSN EN 12 831-1 ...
  • Tepelný tok zeminou u budov s vytápěným suterénem ve svahu 

   Author: Renata Jandová; Supervisor: Svoboda Zbyněk; Opponent: Volšíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Cílem diplomové práce je stanovit přesnost různých výpočtů prostupu tepla obalovými konstrukcemi vytápěných suterénů ve svahu, tj. suterénů, které mají obvodové stěny často velmi rozdílně zasypané zeminou. V první části ...