Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh PWM usměrňovače 

   Author: Daniel Madara; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Havelka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato diplomová práce se zabývá zpětnými vlivy nelineárních spotřebičů na napájecí síť a jejich matematickým popisem, především z hlediska emise vyšších harmonických proudu polovodičovými měniči neboli deformací křivky ...
  • Vliv vysokofrekvenčního napěťového zkreslení na vysokonapěťové kabelové soubory 

   Author: Martin Kněnický; Supervisor: Procházka Radek; Opponent: Haller Rainer
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-22)
   Dizertační práce se zabývá dopady vysokofrekvenčních zkreslení v elektrických sítích na izolaci vysokonapěťových kabelových souborů. Harmonická zkreslení v řádech několika kilohertz pochází ze spínacích procesů stále se ...