• Využit systému řízení FM pro zajištění podpory stavby dle ČSN 15221 

      Autor: Šimková Diana; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Pups Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
      Uvedená diplomová práce se zabývá využitím systému řízení facility managementu ve stavebnictví. V teoretické části této práce je popsán vznik a historie facility managementu, seznámení s normou ČSN 15221 a popis podpůrných ...