• Externalizace virtuálních zdrojů zvuku 

      Autor: Stuchlík Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bureš Zbyněk
      Cílem této diplomové práce je uskutečnit a vyhodnotit experiment studující jev externalizace virtuálních zdrojů zvuku při binaurálním poslechu s využitím principu rozšířené zvukové reality. V úvodních kapitolách jsou zmíněny ...