Now showing items 1-1 of 1

  • Využití principů a infrastruktury e-government pro efektivní elektronizaci zdravotnictví 

   Author: Králiková Jana; Supervisor: Kubátová Ivana; Opponent: Schlanger Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce se zabývá oblastí e-governmentu a e-health v České republice. Cílem je porovnat současný model elektronického zdravotnictví s modelem využití principů a infrastruktury e-government. V současném stavu ...